Kolabruise

KOLABRUISE spelar tung, semiprogressiv grønsjmetal, eller noko slikt. Dei følgjer aldri gjeldande trendar, men vert heller aldri utdatert.

Trandalrock

Trandalrock 2017

TRANDALROCK, ein nyfødt festival med ROCK i fokus! Det har vore litt stille på rockefestivalfronten i Ørsta/Volda dei siste åra, og med Christian Gaard som samarbeidspartner og Trandal som eit perfekt festivalområde, må dette berre bli suksess.