Christian Gaard Skyssbåt

Christian Gaard Bygdetund har frå Juni 2017 fått i oppdrag frå Ørsta kommune å drive kommunal skyssbåtrute for dei fastbuande på bygdene i Hjørundfjorden. I anbodet ligg også føringar for takstar og vilkår for frakt av tilreisande privatpersonar i Hjørundfjorden.

I tillegg til den kommunale skyssbåttenesta så driv vi med kommersiell skyssbåtteneste i og utanfor Hjørundfjorden; t.d. Ålesund, Geiranger o.l.

Her vil du finne vilkår og prisar for den kommunale skyssbåttenesta og meir informasjon om det kommersielle tilbodet.

Skyssbåten "Tollesund"